Heeft u een bouwvergunning nodig voor een zwembad/zwemvijver?

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder vergunning al een heel eind. De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Uw gemeente kan dat doen op basis van lokale wetgeving. Neem contact op met uw gemeente als u werken wilt uitvoeren en zeker wilt zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft of niet. Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt.

VRIJSTELLING

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot de voordeur (richtbreedte maximaal 1,5 meter) en de garage (richtbreedte maximaal 3 meter). De aanleg van een niet-overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad, zonnepanelen…) kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zij- en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte. De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die:
  • Geen bouwvolume hebben
  • Niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven
  • Minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
  • Niet in een kwetsbaar gebied liggen
Een voorbeeld: U heeft plannen voor de bouw van een zwembad. Momenteel heeft u een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20m². Het zwembad dat u wilt aanleggen heeft een oppervlakte van 45m². Vermits 15 + 20 + 45 gelijk is aan 80, kan het zwembad aangelegd worden zonder vergunning. Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de vrijstellingschecklist. Doe navraag bij uw gemeente.

ARCHITECT NODIG?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. Het aanleggen van verhardingen, openluchtzwembaden, siervijvers en sportvelden, zonder bijhorende gebouwen, is echter vrijgesteld van de medewerking van een architect. Meer informatie vindt u op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/oprit-vijver-zwembad

GEOBLAUW ONTZORGT U

Wanneer u kiest voor een zwembad of zwemvijver van GEOBLAUW, en u heeft toch een bouwvergunning nodig, dan kunnen wij zorgen voor de aanvraag en opvolging hiervan! De maximale oppervlakten voor zwembaden etc. (80m²) en vrijstaande bijgebouwen of overkappingen (40m²) worden apart gerekend. Meer info vindt u op: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/losstaande-bijgebouwen Bouwvergunning voor een zwembad, Heeft u een bouwvergunning nodig voor een zwembad of zwemvijver?